Identidad Visual

La identitat visual corporativa és la representació visual d’una empresa o organització. Cal que reflecteixi els valors i la filosofia de la marca.

Coaching

Creació de la identitat visual per a Anna Jaumot, coaching organitzacional i formadora.

El concepte per la creació d’aquesta marca es la motivació personal a través de les paraules i consells del coach. A través del diàleg i del treball en equip es com s’aconsegueix avançar i aconseguir els objectius.

La tipografia i la taca verda “fora de línia” volen fomentar la proximitat de la professional que hi ha darrera aquest projecte.

Carrito de compra